PK Lock Cores

PK Lock Cores
SOUC (SOUTHCO)

PK

NAME PK LOCK CORES PERFORMANCE DETAILS PK LOCK CORES COLOR PK LOCK CORES INSTALATION PK LOCK CORES MATERIAL PRICE
PK-39-72-13-KCH751 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-RS001 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp38,220
PK-39-72-13-KD1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-KD1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-KD1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-39-72-13-MK1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-MK1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-MK1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-132-13 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-RS001 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-KD1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-KD1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-KD1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-MK1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-MK1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-MK1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-115-13 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-RS001 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-KD1010 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-KD1050 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-KD1125 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-MK1010 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-MK1050 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-MK1125 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-116-13 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-RS001 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-KD1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-KD1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-KD1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-MK1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp53,688
PK-29-16-13-MK1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-MK1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-24-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp144,924
PK-11-03 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp99,960
PK-10-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp22,050
PK-10-01-RS001 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp22,050
PK-0-34027-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-34027-50 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-43489-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-43489-50 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-34323-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-34323-50 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-40374-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-40374-50 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp23,030