Inverter Euro

EIC

Name Price
EIC-S2004 Rp1,667,149
EIC-S2007 Rp1,462,011
EIC-S2015 Rp1,893,204
EIC-S2022 Rp2,673,391
EIC-3007 Rp2,600,000
EIC-3015 Rp2,971,500
EIC-3022 Rp3,255,700
EIC-3037 Rp4,267,200
EIC-2055 Rp4,594,890
EIC-3075 Rp6,447,700
Inverter Euro

EIS

Name Price
EIS-3007G Rp2,227,826
EIS-3015G Rp2,394,913
EIS-3022G Rp2,701,239
EIS-3037G/055P Rp3,202,499
EIS-3055G/075P Rp4,656,156
EIS-3075G/110P Rp5,959,433
EIS-3110G/150P Rp6,499,058
EIS-3150G/185P Rp7,518,911
EIS-3185G/220P Rp11,726,561
EIS-3220G/300P Rp10,582,172
EIS-3300G/370P Rp13,227,715
EIS-3370G/450P Rp16,643,239
EIS-3450G/550P Rp24,506,082
EIS-3550G/750P Rp28,126,298
EIS-3750G/900P Rp33,305,993
EIS-3900G/110KP Rp42,310,000
EIS-3110KG/132KP Rp46,932,000
EIS-3132KG/160KP Rp67,949,700
EIS-3160KG/185KP Rp75,850,600
EIS-3185KG/200KP Rp85,964,200
EIS-3200KG/220KP Rp103,346,600
EIS-3220KG/250KP Rp116,304,300
EIS-3250KG/280KP Rp127,681,400
EIS-3280KG/315KP Rp138,364,100
EIS-3315KG/350KP Rp141,587,600
EIS-3350KG/400KP Rp216,174,000
EIS-3400KG Rp243,037,200
EIS-3500KG Rp277,169,900