MIKI PULLEY

ALS

Name miki_starflex_length miki_starflex_max_bore miki_starflex_max_torque miki_starflex_min_bore miki_starflex_out_dia miki_starflex_pilot_bore Price
ALS-020-R 30 mm 9,6 mm 10 [N.m] 4 mm 20 mm 4 mm Rp276,000
ALS-030-R 35 mm 14 mm 25 [N.m] 6 mm 30 mm 5 mm Rp312,900
ALS-040-R 66 mm 22 mm 34 [N.m] 8 mm 40 mm 5 mm Rp389,200
ALS-055-R 78 mm 28 mm 120 [N.m] 10 mm 55 mm 5 mm Rp507,500
ALS-065-R 90 mm 38 mm 320 [N.m] 14 mm 65 mm 5 mm Rp676,000
ALS-080-R 114 mm 45 mm 650 [N.m] 19 mm 80 mm 10 mm Rp1,061,000
ALS-095-R 126 mm 55 mm 900 [N.m] 19 mm 95 mm 8 mm Rp2,095,800
ALS-105-R 140 mm 60 mm 1050 [N.m] 19 mm 105 mm 10 mm Rp2,580,000
ALS-020-Y 30 mm 9,6 mm 6 [N.m] 4 mm 20 mm 4 mm Rp276,000
ALS-030-Y 35 mm 14 mm 15 [N.m] 6 mm 30 mm 5 mm Rp300,000
ALS-040-Y 66 mm 22 mm 20 [N.m] 8 mm 40 mm 5 mm Rp373,000
ALS-055-Y 78 mm 28 mm 70 [N.m] 10 mm 55 mm 5 mm Rp486,000
ALS-065-Y 90 mm 38 mm 190 [N.m] 14 mm 65 mm 5 mm Rp676,000
ALS-080-Y 114 mm 45 mm 380 [N.m] 19 mm 80 mm 10 mm Rp1,106,000
ALS-095-Y 126 mm 55 mm 530 [N.m] 19 mm 95 mm 8 mm Rp2,008,000
ALS-105-Y 140 mm 60 mm 620 [N.m] 19 mm 105 mm 10 mm Rp2,580,000
ALS-030-B 35 mm 14 mm 25 [N.m] 6 mm 30 mm 5 mm Rp300,000
ALS-040-B 66 mm 22 mm 34 [N.m] 8 mm 40 mm 5 mm Rp373,000
ALS-055-B 78 mm 28 mm 120 [N.m] 10 mm 55 mm 5 mm Rp486,000
ALS-065-B 90 mm 38 mm 320 [N.m] 14 mm 65 mm 5 mm Rp676,000
ALS-080-B 114 mm 45 mm 650 [N.m] 19 mm 80 mm 10 mm Rp1,061,000
ALS-095-B 126 mm 55 mm 900 [N.m] 19 mm 95 mm 8 mm Rp2,008,000
ALS-105-B 140 mm 60 mm 1050 [N.m] 19 mm 105 mm 10 mm Rp2,580,000