/ get special price

PLC

PLC
EURO

ESDC

NAME EURO PLC POWER W EURO PLC POWER SUPPLY EURO PLC SINK EURO PLC INPUT SIGNAL VOLTAGE EURO PLC DIGITAL INPUT PRICE
Euro Basic PLC Host ESDC-S16-T220A - - - - 8 Rp1,585,000
Euro Basic PLC Host ESDC-S32-T220A - - - - 16 Rp2,232,000
Euro Basic PLC Host ESDC-S64-T220A - - - - 32 Rp4,173,000
Euro Basic PLC Host ESDC-S16-R220A - - - - 8 Rp1,585,000
Euro Basic PLC Host ESDC-S32-R220A - - - - 16 Rp2,232,000
Euro Basic PLC Host ESDC-S64-R220A - - - - 32 Rp4,173,000
Euro Basic PLC Expansion Module ESDC-SW16DXR - - - - 8 Rp1,116,000
Euro Basic PLC Expansion Module ESDC-SW16DXT - - - - 8 Rp1,116,000
Euro Basic PLC Expansion Module ESDC-SW16DI - - - - 16 Rp1,116,000
Euro Basic PLC Expansion Module ESDC-SW16DR - - - - - Rp1,116,000
Euro Basic PLC Expansion Module ESDC-SW16DT - - - - - Rp1,116,000
Euro Basic PLC Expansion Module ESDC-SW6AAX - - - - - Rp1,942,000
Euro Basic PLC Expansion Module ESDC-SW4PT - - - - - Rp1,518,000
Euro Mini PLC Host ESDC-M16-T24D - - - - 8 Rp1,317,000
Euro Mini PLC Host ESDC-M16-T24D-F - - - - 8 Rp1,317,000
Euro Mini PLC Host ESDC-M14-R24D - - - - 8 Rp1,116,000
Euro Mini PLC Expansion Module ESDC-MW16DXT - - - - 8 Rp960,000
Euro Mini PLC Expansion Module ESDC-MW16DXR - - - - 8 Rp960,000
Euro Mini PLC Expansion Module ESDC-MW16DI - - - - 16 Rp960,000
Euro Mini PLC Expansion Module ESDC-MW16DT - - - - - Rp960,000
Euro Mini PLC Expansion Module ESDC-MW12DR - - - - - Rp960,000
Euro Movement Control PLC ESDC-MC64-T220A - - - - 32 Rp5,981,000