PK Lock Cores

PK Lock Cores adalah sistem inti kunci yang dirancang untuk meningkatkan keamanan pintu dan perlengkapan penguncian. Dengan PK Lock Cores, Anda dapat dengan mudah mengganti atau menggandakan kunci yang hilang tanpa harus mengganti seluruh pengunci. Sistem ini menggunakan inti kunci yang dapat diganti, sehingga memungkinkan penggunaan kunci yang sama untuk berbagai pintu atau perlengkapan. PK Lock Cores memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan fleksibilitas yang luar biasa. Dengan pilihan yang beragam dalam ukuran dan tipe, Anda dapat menyesuaikan sistem PK Lock Cores dengan kebutuhan Anda. Perlengkapan penguncian yang handal dan inovatif ini akan memberikan perlindungan maksimal untuk pintu dan perlengkapan Anda.

PK Lock Cores
SOUC (SOUTHCO)

PK

NAME PK LOCK CORES PERFORMANCE DETAILS PK LOCK CORES COLOR PK LOCK CORES INSTALATION PK LOCK CORES MATERIAL PRICE
PK-39-72-13-KCH751 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-RS001 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp38,220
PK-39-72-13-KD1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-KD1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-KD1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-39-72-13-MK1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-MK1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-39-72-13-MK1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-132-13 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-RS001 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-KD1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-KD1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-KD1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-MK1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-MK1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-132-13-MK1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-115-13 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-RS001 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-KD1010 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-KD1050 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-KD1125 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-MK1010 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-MK1050 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-15-13-MK1125 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-116-13 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-RS001 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-KD1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-KD1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-KD1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-MK1010 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp51,319
PK-29-16-13-MK1050 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp26,950
PK-29-16-13-MK1125 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp21,560
PK-24-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp144,924
PK-11-03 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp99,960
PK-10-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp22,050
PK-10-01-RS001 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp22,050
PK-0-34027-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-34027-50 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-43489-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-43489-50 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-34323-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-34323-50 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-40374-01 - Crome Plated - Zinc Alloy Rp23,030
PK-0-40374-50 - Black Powder Coated - Zinc Alloy Rp23,030
mail

Signup Newsletter