SUMATO

SM

Name ALAT PEMADAM API KAPASITAS ALAT PEMADAM API KOMPOSISI ALAT PEMADAM API SUHU PENYIMPANAN Price
SUMATO SM-05 500 gr superfine powder aerosol -10 C s/d 55 C Rp675,360
SUMATO SM-08 800 ml fluorocarbon surfactant, water -10 C s/d 55 C Rp363,600
SUMATO SM-10 1 liter fluorocarbon surfactant, water -10 C s/d 55 C Rp436,320
SUMATO SM-40 4 liter fluorocarbon surfactant, water -10 C s/d 55 C Rp872,640
mail

Signup Newsletter